TAX PARTNERS ®

CONSULTING

 

 

Daňově poradenská kancelář-- Webové stránky jsou v rekonstrukci --

 

 

Člen Komory daňových poradců ČR

Člen CONFEDERATION FISCALE EUROPEENNE (C.F.E.)                         

Sídlo kanceláře:          TAX PARTNERS Consulting

                       Divadelní 4,

602 00 Brno

Tel/Fax.:                     +420 542 212 172

 

 

Partner                      Ing. Petr Mikulica

                                   daňový poradce ev.č. 1240

Mobilní telefon:          +420 602 745 925

E-mail:                        petr.mikulica@taxpartners.cz

                                  

Partner                      Ing. Radek Lančík

                                   daňový poradce ev.č. 910

Mobilní telefon:          +420 602 520 353

E-mail:                        radek.lancik@taxpartners.cz

 

 

 

Informace o Tax Partners Consulting

 
 

 

 

 


Tax Partners Consulting je skupina specializovaných odborníků zaměřených na daňové, celní a ekonomické poradenství. Členy Tax Partners Consulting  jsou daňoví poradci zapsaní do seznamu  Komory daňových poradců ČR, členové CONFEDERATION FISCALE EUROPEENNE (C.F.E.) a odborníci na celní problematiku a mezinárodní obchod.  Zaměřujeme se na řešení jak standardních, tak i nestandardních daňových problémů vyžadujících kooperaci specialistů různých oborů.

 

Naše zkušenosti a zdroje informací, které máme k dispozici, nám umožňují poskytovat daňové poradenství a spolupráci při strukturování Vašich obchodních a finančních transakcí s ohledem na minimalizaci celkového daňového zatížení společnosti. Dále jsme Vám schopni nabídnout také případnou spolupráci při přeměnách společností včetně fůzí a akvizic i sofistikovaném plánování strategií a kontrol toků zboží mezi spřízněnými subjekty.

 

Naši specialisté působí současně jako lektoři vzdělávacích programů.

 

 

 

 

 

poskytování poradenských služeb

 
 

 

 


V rámci daňového a celního poradenství jsme schopni pro Vaši společnost poskytovat služby při řešení účetních, právních a daňových problémů z oblasti přímých daní, nepřímých daní, celní problematiky, jakož i z oblasti mezinárodního zdanění ve vazbě na příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

 

Daňové poradenství poskytujeme zejména v následujících oblastech:

 

o    Průběžné daňové poradenství.
o    Spolupráce při sestavení daňového přiznání.
o    Projety revize a nastavení procesů v oblasti DPH.
o    Poradenství v oblasti investičního majetku.
o    Specializované projekty.
o    Zastupování a spolupráce při daňovém řízení.
o    Due Dilligence.

o    Problematika výzkumu a vývoje

o    Celní poradenství a INTRASTAT.

 

Služby v oblasti daňového poradenství jsme připraveni poskytovat na základě aktuálních potřeb Vaší společnosti.

 

Daňové a celní poradenské služby poskytujeme ve formě operativního poradenství nebo na bázi řízených projektů.